Íþróttir, tómstundir og ýmis námskeið

Tónlistarskóli Akraness

Hlutverk Tónlistarskólans á Akranesi er að stuðla að öflugu tónlistarlífi, jafnframt því að vinna að aukinni hæfni, þekkingu og þroska einstaklinga. Áhersla skal lögð á að skólinn þjóni öllum þeim sem eftir tónlistarnámi sækjast án tillits til aldurs, ennfremur ber skólanum að taka tillit til margbreytilegra áhugasviða nemenda, getu þeirra og þroska. Tónlistarskólinn á Akranesi býr við góðan aðbúnað til kennslu að Dalbraut 1 og býður upp á fjölbreytileika í skólastarfinu. 

Skólastjóri Tónlistarskóla Akraneskaupstaðar er Jónína Erna Arnardóttir, sem veitir jafnframt nánari upplýsingar í tölvupósti og í síma 433-1900. Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um Tónlistarskólann á heimasíðu skólans.

Meginmarkmið

  • Að stuðla að aukinni hæfni nemenda til að flytja, greina og skapa tónlist, ásamt því að hlusta á og njóta hennar.
  • Að stuðla að auknu tónlistarlífi í bænum i samvinnu við aðrar mennta- og menningarstofnanir.
  • Að skólinn eigi á að skipa áhugasömu og hæfu starfsfólki.
  • Að eiga gott samstarf við foreldra / forráðamenn nemenda.
  • Að leggja áherslu á hagkvæmni í rekstri.